Pamukkale Balon Uçuş Sahası Uçuş Verileri Karşılaştırması

 

Denizli Pamukkale Bölgesinde yürütülen sıcak hava balonu operasyonlarının 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerin karşılaştırması SHGM Nevşehir Temsilciliğinden alınan bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tablo 1’de Denizli - Pamukkale Bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu sayılarının 2018 ve 2019 yılları arasında değişimleri verilmiştir. 2018 yılında 22 sıcak hava balonu uçuş gerçekleştirme iken 2019 yılında %118 artış ile 48 sıcak hava balonu ile operasyon yapılmıştır.

 

 

Denizli - Pamukkale Bölgesinde faaliyet gösteren aktif işletme sayısı 2018 yılında 5 iken 2019’da 8’e çıkmıştır.

Tablo 2’de 2019 yılı uçuş ve yolcu sayılarının 2018 yılı verilerine göre değişimi verilmiştir.

 

Pamukkale uçuş sahasında gün içinde birden fazla uçuş yapılan gün sayılarının 2018 ve 2019 yıllarında değişimleri Tablo 3’de verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi bir balonun birden fazla uçuş yaptığı gün sayısının kayda değer oranda arttığı gözlenmektedir.

 

 

 

Diğer taraftan Tablo-4’de bir balonun ikiden fazla uçuş yaptığı gün sayılarının karşılaştırması verilmiştir. Söz konusu tabloda ikiden fazla uçuş yapılan gün sayılarında anlamlı bir değişim olmadığı, gün içinde ikiden fazla yapılan uçuşların son derece düşük miktarda olduğu görülmektedir.

 

 

Her iki tabloya (Tablo 3 ve Tablo 4) bakıldığında Pamukkale uçuş bölgesinde sıcak hava balonlarının bir gün içinde çoğunlukla iki kez uçuş gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.

 

 

 

Grafik 1, Grafik 2 ve Grafik 3’te görüldüğü gibi günlük, aylık ve ortalama bazda uçuş sayılarında, kayda değer şekilde değişimler gözlenmektedir.

 

 

 

 

 

Grafik 4’de Kapadokya Bölgesinde uçulabilir gün sayısına göre Pamukkale Bölgesindeki uçuş sayılarının değişimi verilmiş olup Nisan, Mayıs ve Ekim ayları hariç olmak üzere Kapadokya bölgesinde uçulabilir gün sayısının artmasına bağlı olarak Pamukkale bölgesinde uçuş sayısının azaldığı gözlenmektedir.

 

 

 

 

 

Grafik 5’de Kapadokya Bölgesinde kapasite kullanım oranına göre Pamukkale Bölgesindeki uçuş sayılarının değişimi verilmiş olup yukarıda bahsedilen Nisan, Mayıs ve Ekim aylarındaki istisnai durumun Kapadokya Bölgesinde kapasite kullanım oranının %95’i aşmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle Kapadokya Bölgesindeki doluluktan dolayı uçamayan turistlerin Pamukkale Bölgesindeki uçuşlara rağbet gösterdiği düşünülmektedir.

 

 

 

Son olarak Grafik 6’da Kapadokya ve Pamukkale Bölgeleri günlük uçuş sayıları karşılaştırması Kapodokya Bölgesinin yoğun dönemleri için verilmiştir. Söz konusu grafikten Kapadokya’da değerlendirilemeyen potansiyelin (meteorolojik faktörler nedeniyle uçulamayan günler ya da doluluktan dolayı uçuşa kabul edilemeyen yolcular), Pamukkale Bölgesindeki uçuş sayısını belirgin şekilde arttırdığı gözlemlenmiştir.
E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız