Onaylı Eğitim Organizasyonu

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Kapadokya Üniversitesi Onaylı Eğitim Organizasyonu, sıcak hava balonu pilot ve öğretmen pilot eğitimleri vermektedir.

Onaylı Eğitim Organizasyonu bünyesinde Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı LAPL(B) ve Balon Pilotu Lisansı (BPL) almak isteyen adaylara, görerek uçuş şartları (VFR) altında emniyetle uçuş yapabilmesi için, uluslararası standartlarda eğitim verilmektir. Ayrıca FI (B) eğitimleri çerçevesinde uçuş öğretmeni adaylarının teknik bilgi seviyesinin güncelleştirmesi, yer ve hava hareketlerini öğretecek seviyeye gelmelerinin sağlanması, uçuş standartlarının üst seviyeye çıkarılması ve temel öğretim yöntemleri konusunda beceri kazandırılmaktadır.

 

Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı Kursu - LAPL(B)

LAPL (B) sahibi bir pilotun imtiyazı, azami 3.400 m3 kubbe kapasitesine sahip sıcak hava balonları veya sıcak-hava hava gemileri ile hava aracında hiç bir zaman 4 kişiden daha fazla sayıda insan bulunmaması koşuluyla azami 3 yolcu taşıyarak sorumlu pilot (PIC) olarak uçmaktır.

 

Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı LAPL(B) Kursuna Başlama Şartları

 • Yaş: LAPL(B) kursu için müracaat eden aday en az 16 yaşında olmalıdır.
 • Eğitim Seviyesi: Ticari olmayan operasyonlarda herhangi bir gelir elde etmeksizin sorumlu pilot (PIC) olarak uçmak üzere müracaat eden LAPL(B) adaylarının kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik, Fizik vb. bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiği öngörülmekte olup diploma şartı bulunmamaktadır.
 • Sağlık Şartları: SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci veya 2 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak.
 • SHGM Tarafından Konulan İlave Şartlar: Pilot adayları, SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesinde düzenlenen adli sicil ve güvenlik ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamalıdır.

 

BPL başvurusunda bulunan ve bir LAPL(B)'ye sahip olan adaylar BPL tanzimi gereklilikleri bakımından tam olarak kredilendirilir. Bu kapsamda Onaylı Eğitim Organizasyonumuzda LAPL (B) ve BPL kurslarında Teorik Bilgi Eğitiminde ve Uçuş Eğitiminde ortak müfredat uygulanmaktadır.

 

Balon Pilotu Lisansı Kursu - (BPL)

BPL'ye sahip olan bir pilotun imtiyazı balonlarla sorumlu pilot (PIC) olarak uçmaktır. BPL sahibi olan pilotlar aşağıda belirtilen şartları sağlayıncaya kadar sadece ticari olmayan operasyonlarda herhangi bir gelir elde etmeden uçabilir:

a) 18 yaşını doldurmak;

b) Balonla sorumlu pilot olarak 50 saatlik uçuş süresini ve 50 kalkış ve inişi tamamlamak;

c) İlgili sınıfa ait bir balonla bir kontrol pilotu nezaretinde yeterlilik kontrolünden başarılı olmak.

 

Balon Pilotu Lisansı (BPL) Kursuna Başlama Şartları

 • Yaş: BPL kursu için müracaat eden aday en az 16 yaşında olmalıdır.
 • Eğitim Seviyesi: Ticari olmayan operasyonlarda herhangi bir gelir elde etmeksizin sorumlu pilot (PIC) olarak uçmak üzere müracaat eden BPL adaylarının kurs teorik içeriğini anlayabilmesi için Matematik, Fizik vb. bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiği öngörülmektedir. Ticari hava taşımacılığında sorumlu pilot (PIC) olarak görev yapacak adaylar SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğine göre en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.
 • Sağlık Şartları: SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci veya 2 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak.
 • SHGM Tarafından Konulan İlave Şartlar: Pilot adayları, SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesinde düzenlenen adli sicil ve güvenlik ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamalıdır.

 

LAPL (B) ve BPL Teorik Bilgi Eğitimi Müfredatı

LAPL (B) ve BPL teorik bilgi eğitimi 60 saat olup derslerin tamamına katılmak zorunludur. Katılım sağlanmayan dersler için telafi programı uygulanır. Telafi programı Eğitim Müdürü tarafından dersin öğretmeninin ve adayın uygunluğu göz önüne alınarak hazırlanır.

 

Ders Konusu

Ders Saati

Hava Hukuku ve ATC Prosedürleri

06.00

Hava Aracı Genel Bilgisi

10.00

Uçuş Performansı ve Planlama

06.00

İnsan Performansı

04.00

Meteoroloji

10.00

Seyrüsefer

04.00

Operasyon Usulleri

04.00

Uçuş Prensipleri

04.00

Haberleşme Usulleri

02.00

Eğitimde Kullanılacak Hava Aracına İlişkin Teknik Eğitim:

 • Limitler (01.00)
 • Performans (01.00)
 • Kütle ve Denge (01.00)
 • Normal Usuller (01.00)

Emercensi Usuller (02.00)

06.00

Emniyet Yönetim Sistemi

02.00

Kaza Önleme ve Uçuş Emniyeti

02.00

TOPLAM

60.00

 

LAPL (B) ve BPL Uçuş Eğitim Müfredatı

LAPL (B) ve BPL uçuş müfredatı, tehdit ve hata yönetimi ilkelerini göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

a) Yük hesaplamaları, balon incelenmesi ve hizmete verilmesi dahil olmak üzere uçuş öncesi işlemler;

b) Mürettebat ve yolcu brifingleri;

c) Şişirme ve kalabalık kontrolü;

ç) Balonun harici görsel referansla kontrolü;

d) Farklı rüzgâr koşullarında kalkış;

e) Düşük ve yüksek seviyeden yaklaşım;

f) Farklı yüzey rüzgârı koşullarında iniş;

g) Görsel referans ve parakete hesabı (son tayin edilen mevkiden itibaren balonun seyrettiği rota) kullanarak ülkeler arası uçuş;

ğ) Simülasyon ile balon ekipmanı arızaları dâhil acil durum operasyonları;

h) Hava trafik hizmetleri prosedürlerine ve haberleşme prosedürlerine uyumluluk;

ı) Doğa koruma alanlarından kaçınma, toprak sahibi ilişkileri.

 

LAPL (B) ve BPL başvurusunda bulunan adaylar için aşağıdaki görevleri tamamlayacak şekilde 16 saatlik uçuş eğitimi verilmektedir.

a) 12 saatlik çift kumanda uçuş eğitimi:

b) 10 şişirme işlemi ve 20 çift kumanda kalkış-iniş; ve

c) Asgari uçuş süresi 30 dakika olmak kaydıyla gözetim altında yalnız uçuş.

 

Uçuş Öğretmeni FI(B) Kursu

FI(B) lisansına sahip olan bir öğretmenin imtiyazı, sıcak hava balonları ile uçuş eğitimi vermektir.

 

Uçuş Öğretmeni FI(B) Kursuna Başlama Şartları

FI(B) eğitimine başlamadan önce adayların, en az 15 saati eğitimin verileceği sınıftaki sıcak hava balonunda olmak kaydıyla, PIC olarak 75 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

FI (B) sertifikası için müracaatta bulunan adaylar, kursa katılmak için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek amacı ile, kursun başlangıç tarihinden önceki 6 ay içerisinde FCL.905.FI(i) uyarınca niteliklere sahip bir FI (B) ile birlikte spesifik bir kabul öncesi uçuş testini başarıyla tamamlamalıdır.

 • Yaş: FI (B) kursu için müracaat eden aday en az 18 yaşında olmalıdır.
 • Eğitim Seviyesi: FI (B) kursu için müracaat eden aday en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.
 • Sağlık Şartları: FI (B) kursu için müracaat eden adayın SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması gerekmektedir.
 • SHGM Tarafından Konulan İlave Şartlar: Pilot adayları, SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesinde düzenlenen adli sicil ve güvenlik ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamalıdır.

 

Uçuş Öğretmeni FI(B) Kursu Eğitim Müfredatı

FI (B) eğitim kursu, 25 saat öğretme ve öğrenme yöntemleri ile gelişim testleri dahil olmak üzere toplam 55 saat teorik bilgi eğitimi ile en az 3 kalkış içeren 3 saat uçuş eğitimini içermektedir.

Eğitim müfredatı tüm adaylarımızın aşağıdaki yetkinlikleri kazanmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

 • Kaynakları hazırlama,
 • Öğrenmeye yardımcı bir ortam oluşturma,
 • Bilgiyi sunma,
 • Tehdit ve Hata Yönetimi (TEM) ile ekip kaynak yönetimini (CRM) entegre etme,
 • Zamanı, eğitim amaçlarına ulaşılacak şekilde yönetme,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırma,
 • Kursiyer performansını değerlendirme,
 • Gelişimi izleme ve inceleme,
 • Eğitim seanslarını değerlendirme,
 • Sonuçları raporlama.

 

Emniyet Yönetim Sistemi

Havacılık faaliyetlerinde büyük öneme sahip emniyet kavramı; “hata ve ihlallerden kaçınarak kural koyucuların düzenlemeleri ile uyum içinde kazalardan, ciddi olaylardan, tehlikelerden, kötü bir sonuca neden olan veya olabilecek etkenlerden uzak ya da muaf olma durumu” olarak tanımlanmaktadır.

Emniyet, Kapadokya Üniversitesi Onaylı Eğitim Organizasyonunun bütün kademelerinin birinci önceliğidir. Organizasyonun vazgeçilmez ve asla ödün verilemeyecek bir parçasıdır. Emniyet aynı zamanda; etkin, verimli ve sürdürülebilir sivil havacılık eğitim hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Organizasyonun tüm kademelerindeki emniyet taahhüdünün, sektördeki en iyi uygulamalar ve standartlar düzeyinde tutulması büyük önem taşımaktadır.

 

Onaylı Eğitim Organizasyonu Emniyet Politikası

KÜN Onaylı Eğitim Organizasyonu faaliyetlerinin, paydaşlarının ve çevrenin emniyetinin en önemli etken olduğunu kabul eder. Organizasyonun belirlediğini emniyet politikası aşağıda verilmiştir.

Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını geliştirmek, iyileştirmek ve sürdürmek için gerekli insan gücü ve finansal kaynakları sağlamak ve adil kültür yaklaşımı ile çalışmaları yürütmek,

 • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını aktif şekilde yönetmek üzere, disiplinlerarası güçlü iletişim ağı kurarak etkin bir emniyet raporlama sistematiği oluşturmak,
 • Sistemin gereksinimlerini karşılarken, gerçekleştirilen faaliyetleri çalışanların gönüllü ve doğal davranışları haline dönüştürmek için stratejiler geliştirmek ve sürdürmek,
 • Yönetimin en üst kademesinden başlayarak tüm çalışanların Emniyet Yönetim Sistemini içselleştirerek, sistemi en ileri seviyede iyileştirecek davranışları sergilemekle kendini sorumlu hissettiği yapıyı oluşturmak,
 • Emniyete ilişkin yapılan analizlerle, insan faktörü ile ilişkili olarak tanımlanan tehlikelerin tespit edilebilmesini sağlayan ve tehlikelerin oluşturacağı riskleri bertaraf eden ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeye odaklanan süreçler geliştirmek,
 • Emniyet Yönetim Sisteminin uygulamalarına ve gereksinimlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile yasal düzenlemelere uymak,
 • Emniyet Yönetim Sistemi kuralları ve uygulamaları konusunda kişisel farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttırmak için çalışanlara eğitim ve gelişim programları ile katkıda bulunmak, çalışanların halihazırda sahip oldukları yetkinliklerini en iyi yansıtacakları alanlarda rol almalarını sağlayarak Emniyet Yönetim Sistemini güçlendirmek,
 • Emniyet performansını sürekli olarak izlemek ve iyileştirmek amacı ile ölçülebilir, ulaşılabilir ve zamana bağlı hedefler belirlemek, belirlenen bu hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek önlemlere karar vermek ve önlemlerin etkinliğini değerlendirecek Emniyet Yönetim Sistemi inceleme sürecini işletmek,
 • Tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin, tarafımızca oluşturulan Emniyet Yönetim Sistemi performans standartlarını karşılamasını sağlamak,
 • Organizasyon tarafından belirlenmiş olan Emniyet Yönetim Sistemi standartlarını korumak ve sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak amacı ile hazırlanmış olan tüm prosedür, talimat ve diğer kuralların uygulanmasını sağlamak,
 • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında çalışanlardan gelebilecek tüm bildirimleri, sistemin sürekli iyileştirmesini sağlayan ve cezai olmayan bir bildirim olarak değerlendirerek tüm çalışanları sisteme dâhil olmaya teşvik etmek,

 

Olay ve Tehlike Raporlama

Bir örgüt kültürünü anlamanın en etkili yöntemi operasyonel personel tarafından hazırlanan etkin emniyet raporlamalarıdır. Burada “etkin”den kasıt, emniyet raporlamalarının objektif ve kapsamlı olması ve raporun karar verme süreçlerinde etkili olarak kullanılmasıdır.

Etkin bir emniyet raporlaması, hata ve tehlike raporlamalarının personel tarafından gönüllü olarak yapılmasına bağlıdır. KÜN Onaylı Eğitim Organizasyonunda emniyet raporlamalarının önemi, eğitim ve emniyet iletişimi faaliyetlerinde tüm personele duyurulmakta olup aşağıdaki linklerden raporlama yapılabilmektedir.

Olay raporlama formu için tıklayınız.

Tehlike raporlama formu için tıklayınız.

Olay ve tehlike raporlama formlarının eyup.atioglu@kapadokya.edu.tr adresine e-posta ile ve/veya elden iletilmesi gerekmektedir.

 

SMS Dokümantasyonuna Erişim

SMS dokümantasyonundan talep edilen bilgi ve belgeler (el kitabı, prosedürler, bültenler vs) organizasyon personelinin erişimine açıktır. Organizasyon personelimiz her türlü bilgi ve belgeyi eyup.atioglu@kapadokya.edu.tr adresinden talep edilebilir. Bilgi ve belgeler talep tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde elektronik ortamda teslim edilecektir.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız